30 เมษายน 2562 กฟผ. เผย สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางยะลายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190430064956809

หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางจังหวัดยะลา เปิดเผยว่าทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ได้มีการเปิดเผยข้อมูลของสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนของ กฟผ. ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมาว่า ได้มีการสำรวจระดับน้ำของเขื่อนต่าง  ทั่วประเทศ ประกอบด้วยเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนน้ำพุง เขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนบางลาง โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ควบคุม 9 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้น ได้แก่ เขื่อนบางลางจังหวัดยะลา มีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ 70 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางจังหวัดยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่าจากผลพวงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ อาจเป็นเพราะสาเหตุที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนบางลางจังหวัดยะลามีปริมาณที่อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติและสามารถที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ได้ อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์น้ำของเขื่อนบางลางจะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ก็อยากให้ประชาชนใช้น้ำกันอย่างประหยัด เพื่อจะได้มีน้ำเก็บไว้ใช้ตลอดไป